ارزش ها و کارکردهای تالاب

ارزش ها و کارکردهای تالاب

در یک تقسیم‌بندی تالاب‌ها با ارزش‌ترین اکوسیستم طبیعی روی کره زمین هستند. مطالعات نشان می‌دهد که ارزش اقتصادی هر هکتار تالاب گاهی به میلیاردها دلار می‌رسد و این ارزش به صورت مستمر خدماتی را برای بهره‌برداران فراهم می‌کند. ارزش‌ها و کارکردهای تالاب نوروزلو را می توان در سه گروه اقتصادی، اکولوژیکی و فرهنگی دسته بندی کرد.

 • ماهیگیری
 • ارزش توریستی
 • تأمین علوفه و تعلیف دام
 • برداشت شن و ماسه
 • تأمین آب کشاورزی
 • استفاده از درختان
 • قایقرانی و تفریحات آبی
 • تعدیل خرد اقلیم منطقه
 • خودپالائی تالاب
 • زیستگاه گونه های متنوع گیاهی و جانوری (تنوع زیستی)
 • کاهش سرعت تالاب
 • تغذیه سفره آب های زیرزمینی
 • تصفیه آب و جذب آلاینده‌ها
 • اردوهای آموزشی و پژوهشی
 • ارزش تحقیقاتی
 • برگزاری مسابقات محلی
 • ارزش تاریخی مکمل ارزش اکوتوریستی
 • ارزش زیباشناختی