مدیریت تالاب

ساختار اداری

به دلیل این که تالاب نوروزلو یک منطقه حفاظت شده محسوب می‌شود دارای ساختار اداری و مدیریتی است که وظیفه حفاظت از تالاب و مهیا کردن محلی برای بهره‌برداری خردمندانه را بر عهده دارد. حفاظت از اکوسیستم تالاب و گونه‌های ارزشمند آن و هماهنگی برای بهره‌برداری از ارزش‌ها و کارکردهای تالاب از مسئولیت‌های اصلی ساختار اداری است. تالاب نوروزلو‌ در مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی و در سطح شهرستان، در مدیریت اداره محیط زیست شهرستان میاندوآب قرار دارد. حفاظت از اکوسیستم تالاب، ترمیم اثرات سوء گذشته در محیط زیست آن و پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی تالاب از دیگر وظایف اداره کل و اداره شهرستان است.

به جز اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی چندین سازمان دیگر نیز در مدیریت و حفاظت تالاب نوروزلو نقش دارند که عبارتند از:

  • فرمانداری (شهرستان میاندوآب): که هماهنگی های حاکمیتی و در سطوح مدیران از اهم مسئولیت های این نهاد می باشد.
  • اداره امور آب شهرستان میاندوآب: وظیفه مدیریت منابع آبی بخصوص سدها و بندها بر عهده این ارگان است که بر میزان آب تالاب اثرگذار است.
  • اداره منابع طبیعی (اداره کل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی): از اهم مسئولیت‌های این نهاد حفاظت از پوشش گیاهی تالاب و اجرای طرح های دام و مرتع می باشد.
  • اداره جهاد کشاورزی شهرستان میاندوآب (جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی): امور مربوط به کشاورزی در اطراف و حوضه آبریز تالاب بر عهده این ارگان است که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر کیفیت و کمیت آب تالاب اثر گذار است.
  • اداره کل شیلات استان آذربایجان غربی: مدیریت استانى فعالیت هاى آبزی پرورى و حفظ ذخایر ماهیان بومی تالاب