تهدیدات و مشکلات تالاب

تهدیدات و مشکلات

با وجود اهمیت و ارزش بسیار بالای اکوسیستم‌های تالابی، همواره تهدیدات و مشکلاتی حیات این اکوسیستم‌ها را تهدید و به مخاطره می‌اندازد. تقریبا تمامی مشلات و تهدیدات تالاب ناشی از فعالیت‌های انسانی در حاشیه تالاب و یا در حوضه آبریز آن است. تهدیدات و مشکلات تالاب نوروزلو را می توان در سه گروه اقتصادی، اکولوژیکی و فرهنگی دسته بندی کرد.

 • قطع غیر مجاز درختان
 • عدم وجود اعتبار کافی برای اجرای وظایف حفاظتی
 • تصرف غیر مجاز اراضی
 • چرای بی رویه
 • برداشت غیرمجاز شن و ماسه
 • معدن کاوی در حاشیه تالاب
 • دسترسی نامناسب برای اطفا حریق در داخل تالاب
 • آتش سوزی
 • تخلیه نخاله های ساختمانی
 • ورود سموم کشاورزی و زه آب ها
 • شستشوی البسه و اتومبیل
 • حفر غیرمجاز چاه در محدوده و حاشیه تالاب
 • برداشت غیرمجاز آب های زیرزمنی
 • رهاسازی گونه های غیربومی از ماهیان
 • تخلیه پساب صنعتی واحدهای تولید
 • تخلیه فاضلاب خانگی سکونتگاه های حاشیه تالاب
 • شکار و صید غیرمجاز
 • رها سازی زباله توسط گردشگران
 • فقدان امکانات و خدمات توریستی
 • عدم آگاهی مردم بومی به ضوابط و مقررات زیست محیطی
 • نبود پاسگاه محیط بانی