محدوده تالاب

محدوده تالاب

میاندوآب جلگه مسطحی است که از جنوب به شمال از میزان ارتفاعات آن کاسته می‌شود و رودهای سیمینه‌رود و زرینه‌رود به عنوان مهمترین رودهایی که در این جلگه جریان دارند با شیب ملایمی به دریاچه ارومیه می‌ریزند. تالاب نوروزلو در موقعیت تقریبا مرکزی این جلگه قرار دارد. حوضه آبریز تالاب نوروزلو یک منطقه کوهستانی و جلگه‌ای است. تالاب در مرز بخش باروق شهرستان میاندوآب که منطقه‌ای کوهستانی است و بخش مرکزی آن که دشتی و در مسیر جریان زرینه رود قرار گرفته، واقع شده است. از مشخصات بارز این دشت شیب کم آن است.

منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو در دره وسیعی که توسط چندین کوه محصور شده قرار گرفته است و رودخانه پرآب زرینه‌رود از میان تالاب عبور می‌کند. به علت شیب کم مسیر و وسعت هموار منطقه حفاظت شده تالاب مقداری از آب زرینه‌رود در داخل منطقه پخش و تالاب‌های متعددی را تشکیل می‌دهد و در فصول پرآب قسمت اعظمی از مساحت ۱۱۵۰ هکتاری زیر آب می رود.

تالاب نوروزلو در استان آذربایجان غربی، از چهار طرف در محدوده زیر قرار دارد: